Najam Sethi

Masail Ka Anbaar Aur Hukoomat Ka Rawayyah – Najam Sethi

Masail Ka Anbaar Aur Hukoomat Ka Rawayyah - Najam Sethi