Kash Hum Quaid Ka Sabak Na Bhulatay…(Pehli Kist) – Nazeer Naji

Kash Hum Quaid Ka Sabak Na Bhulatay...(Pehli Kist) - Nazeer Naji