Supreme-Court

Hukamranun Ky Kutty Murby Kha Rahy Hain, Ghareeb Ko Sasta Aata Bhi Nahin Dy Sakty Tu Chohay Maar Goliyan Hi Dy Den: Supreme Court

Supreme-Court

Hukamranun Ky Kutty Murby Kha Rahy Hain, Ghareeb Ko Sasta Aata Bhi Nahin Dy Sakty Tu Chohay Maar Goliyan Hi Dy Den: Supreme Court