Khirki Jo Akhir Kar Khul Rahi Hai – M. Izhar ul Haq

Khirki Jo Akhir Kar Khul Rahi Hai - M. Izhar ul Haq