nawabshah train accident

Nawabshah: Train Patri Sy Otar Gayi, Khatoon Samait 3 Afrad Jan Bahq, 20 Zakhmi

nawabshah train accident

Nawabshah: Train Patri Sy Otar Gayi, Khatoon Samait 3 Afrad Jan Bahq, 20 Zakhmi