Wajahat Masood

Aik Garam Dopehr Main Badal Sy Kalaam – Wajahat Masood

Wajahat Masood