Ab Gariyan Kisi Bhi Hadsay Sy Qabal Apni Raftar Main Kami Ya Mukamal Tor Par Ruk Jayen Gi

Ab Gariyan Kisi Bhi Hadsay Sy Qabal Apni Raftar Main Kami Ya Mukamal Tor Par Ruk Jayen Gy

Ab Gariyan Kisi Bhi Hadsay Sy Qabal Apni Raftar Main Kami Ya Mukamal Tor Par Ruk Jayen Gi

Ab Gariyan Kisi Bhi Hadsay Sy Qabal Apni Raftar Main Kami Ya Mukamal Tor Par Ruk Jayen Gi