Meri Soch Alag, Imran Ki Alag, Shah Mehmood Ki Koi Soch Nahin: Javed Hashmi

Meri Soch Alag, Imran Ki Alag, Shah Mehmood Ki Koi Soch Nahin: Javed Hashmi

Javed

Meri Soch Alag, Imran Ki Alag, Shah Mehmood Ki Koi Soch Nahin: Javed Hashmi