Nusrat Javeed

“Haider” Kashmiriyun Par Honay Waly Mazalim Par Mbni Film – Nusrat Javeed

Nusrat Javeed