Pervez Rasheed kehty hain: Shah mehmood istifa den

Sar e Rah Guzar – Prof. Syed Israr Bukhari

Prof. Syed Israr Bukhari.