Afghanistan Aur Pakistan. Kia Ho Raha Hai, Kya Kia Jaye? (3) – Saleem Safi