Afghanistan Aor Pakistan. Kya Ho Raha Hai, Kiya Kiya Jaaye (4) – Saleem Safi