Waqar Yonnis Ky Dor Main Khud Ko Gher Mahfooz Samjhta Tha, Sarfraz Ahmed Bol Paray