Trump Ki Muslim Dushmani, Madeleine Albright Ka Khud ko Musalman Register Karany Ka Alan