Riaz: Ghair Mulki Mehnat Kash Ki Marzi Ky Khalaf Passport Rakhny Par Jarman Ho Ga