Khopri, Nagin, Dhancha Aur Ghulghula – Muhammad Izhar Ul Haq