Mehmand Agency : Dehshatgardon Ki Pakistani Post Par Hamlay Ki Koshish Pak Fouj Ne Nakaam Bana Di