Yeh To Hum Bhi Kar Ke Day Satke Hain – Saad Ullah Jan Barq