Mayor Karachi Ki Muhim Khatam Honay Mein 1 Roz Baqi, 16 Union Council Ki Haalat Nah Badli