abdul qadir

Hum Aur Hain Woh Aur Hain – Abdul Qadir Hassan