sader

Sadar Ne Fouji Adalaton Ke Bil Par Dastakhat Kar Diye

sader
Sadar mamnon Hussain ne 28 win aaeni tarmeem ke bil par dastakhat kar diye, jis ke baad malik bhar mein fouji adalaton ko 2 saal ke liye bahaal kar diya gaya.

[ad#midle]

[ad#bottom]