khushid na

4 April 1979 Ki Yaden – Khursheed Nadeem

Khursheed-Nadeem